پـایـگـاه اطـلاع رسـانــی
هیئت عبداللّه بن الحسن
www.GHORB.IR
مراسم بعدی

مناجات و احیاء لیالی ماه مبارک رمضان

سخنران: حجت الاسلام کاشانی

مناجات و روضه خوانی: حاج حنیف طاهری

زمان: از سه شنبه ۲۴ فروردین - بمدت ۲۳ شب

از ساعت ۲۳

مکان: چهارراه پاسداران- بسمت بزرگراه صیاد شیرازی 

مجموعه ۰۶ ارتش جمهوری اسلامی

مراسم بعدی

مناجات و احیاء لیالی ماه مبارک رمضان

سخنران: حجت الاسلام کاشانی

مناجات و روضه خوانی: حاج حنیف طاهری

زمان: از سه شنبه ۲۴ فروردین - بمدت ۲۳ شب

از ساعت ۲۳

مکان: چهارراه پاسداران- بسمت بزرگراه صیاد شیرازی 

مجموعه ۰۶ ارتش جمهوری اسلامی

پـایـگـاه اطـلاع رسـانـی
هیئت عبداللّه بن الحسن
www.GHORB.IR