پـایـگـاه اطـلاع رسـانـی
هیئت عبداللّه بن الحسن
www.GHORB.IR
فایل‌های صوتی سخنرانی
سخنرانی - حاج آقای خادمیان - بخش اول
سخنرانی - حاج آقای خادمیان - بخش دوم
سخنرانی - حاج آقای خادمیان - بخش سوم
فایل‌های صوتی مداحی
روضه - بخش اول - حاج آقای احری
زمینه - بخش دوم - حنیف طاهری
واحد 1 - بخش سوم - حنیف طاهری
واحد 2 - بخش چهارم - حنیف طاهری
شور 1 - بخش پنجم - حنیف طاهری
شور 2 - بخش ششم - حنیف طاهری - حسن سهرابی
شور 3 - بخش هفتم - حنیف طاهری - حسن سهرابی
شور 4 - بخش هشتم - حنیف طاهری - حسن سهرابی
روضه - بخش نهم - حنیف طاهری
نظرات
    ارسال نظر