پـایـگـاه اطـلاع رسـانـی
هیئت عبداللّه بن الحسن
www.GHORB.IR
فایل‌های صوتی سخنرانی
سخنرانی - حاج مهدی قاسمی
فایل‌های صوتی مداحی
دعا و سرود - بخش اول - حنیف طاهری
سرود - بخش دوم - حنیف طاهری
مدح - بخش سوم - حنیف طاهری
سرود - بخش چهارم - حنیف طاهری
ختم جلسه - بخش پنجم - حنیف طاهری
نظرات
    ارسال نظر