پـایـگـاه اطـلاع رسـانـی
هیئت عبداللّه بن الحسن
www.GHORB.IR
فایل‌های صوتی سخنرانی
سخنرانی - استاد حاج مهدی قاسمی
فایل‌های صوتی مداحی
بخش اول - روضه - حنیف طاهری
بخش دوم - زمینه - حنیف طاهری
بخش سوم - شور - حنیف طاهری
بخش چهارم - واحد - حمید دادوندی
بخش پنجم - واحد - امیر حسین شفیعی
بخش ششم - واحد - حنیف طاهری
بخش هفتم - واحد - حنیف طاهری
بخش هشتم - شور - حمید دادوندی
بخش نهم - شور - امیر حسین شفیعی
بخش دهم - روضه - حنیف طاهری
نظرات
    ارسال نظر