پـایـگـاه اطـلاع رسـانـی
هیئت عبداللّه بن الحسن
www.GHORB.IR
فایل‌های صوتی مداحی
بخش اول - سرود - حنیف طاهری
بخش دوم - مدح - حنیف طاهری
بخش سوم - مدح - حنیف طاهری
بخش چهارم - سرود - حنیف طاهری
بخش پنجم - سرود - حنیف طاهری
بخش ششم - سرود - مهدی پورپاک
بخش هفتم - سرود - حنیف طاهری
نظرات
    ارسال نظر