پـایـگـاه اطـلاع رسـانـی
هیئت عبداللّه بن الحسن
www.GHORB.IR
فایل‌های صوتی مداحی
بخش اول - روضه - حنیف طاهری
بخش دوم - زمینه - حنیف طاهری
بخش سوم - نوحه - حنیف طاهری
بخش چهارم - واحد - حنیف طاهری
بخش پنجم - واحد - حنیف طاهری
بخش ششم - مظلوم
بخش هفتم - دودمه - حنیف طاهری
بخش هشتم - شور - حنیف طاهری
بخش نهم - شور - حنیف طاهری
بخش دهم - روضه - حنیف طاهری
نظرات
  • هادی جمالی
    19 دسامبر 12 ، 13:03
    کسانی که رضایت مخلوق را به بهای غضب خالق بخرند ، رستگار نخواهند شد . حضرت امام حسین (ع)
  • کلب الحسین
    7 دسامبر 12 ، 01:29
    وای رباب
ارسال نظر