پـایـگـاه اطـلاع رسـانـی
هیئت عبداللّه بن الحسن
www.GHORB.IR
فایل‌های صوتی سخنرانی
شب یازدهم - بخش اول
شب یازدهم - بخش دوم
شب دوازدهم - بخش اول
شب دوازدهم - بخش دوم
شب سیزدهم - بخش اول
شب سیزدهم - بخش دوم
شب چهاردهم - بخش اول
شب چهاردهم - بخش دوم
شب پانزدهم - بخش اول
شب پانزدهم - بخش دوم
شب شانزدهم - بخش اول
شب شانزدهم - بخش دوم
شب هفدهم - بخش اول
شب هفدهم - بخش دوم
شب بیستم - بخش اول
شب بیستم - بخش دوم
نظرات
  • اربابم حسين
    1 آگوست 13 ، 04:23
    حاج آقا رياضت خداوند به شما عمر با عزت و پر از خيروبركت بدهد...آنقدر شما با جان و دل حرف ميزنيد كه من در همان ابتداي سخنراني اشكهايم جاري ميشود...خدا خيرتان دهد
ارسال نظر