پـایـگـاه اطـلاع رسـانـی
هیئت عبداللّه بن الحسن
www.GHORB.IR
فایل‌های صوتی مداحی
بخش اول : روضه
بخش دوم : زمینه (سوز دلای ما از آه حسنه)
بخش سوم : واحد (جعفری فرد)
بخش چهارم : واحد (منم که عصمت الله به ساق عرش زیورم)
بخش پنجم : واحد (چراغ خونم ماه شب تارم)
بخش ششم : تک (حسن بی حرم، حسین بی کفن)
بخش هفتم : شور (ذکر نزول عطا یا حسن و یا حسین)
بخش هشتم : شور (بی همگان به سر شود)
بخش نهم : شور و روضه
بخش دهم : روضه (ناهیدی)
نظرات
    ارسال نظر