پـایـگـاه اطـلاع رسـانـی
هیئت عبداللّه بن الحسن
www.GHORB.IR
فایل‌های صوتی سخنرانی
سخنرانی: حاج مهدی قاسمی
فایل‌های صوتی مداحی
بخش اول: روضه
بخش دوم: زمینه - "حسین من..."
بخش سوم: شور - "آهنگ شب های دلم..."
بخش چهارم: نوا - "ذکرحسین..."
بخش پنجم: واحد - "قراری دارم امشب با نسیمی..."
بخش ششم: واحد - "ای ارباب من..." (برادر مهدی صومی)
بخش هفتم: واحد - "شب باورم بود که وقت کرم بود..."
بخش هشتم: شور - "شب باورم بود..."
بخش نهم: شور - "دیده ی اهل حقیقت چو حقیقت بیند..."
بخش دهم: شور - "کربلا منو نبردی..." (برادر مهدی صومی)
بخش یازدهم: روضه پایانی
تصاویر
نظرات
    ارسال نظر