پـایـگـاه اطـلاع رسـانـی
هیئت عبداللّه بن الحسن
www.GHORB.IR
فایل‌های صوتی سخنرانی
سخنران: حجت الاسلام کاشانی
فایل‌های صوتی مداحی
بخش اول: روضه
بخش دوم: زمینه (بخواب آروم روی دستام...)
بخش سوم: پیش زمینه (ای رخ تو، ماه شب، تار من...)
بخش چهارم: واحد (آتشین داغ سینه سوز)
بخش پنجم: واحد (فرشته های دنیا رو ...)
بخش ششم: واحد (در شکنج زلف جانان...)
بخش هفتم: تک (ای با وفا یا رباب...)
بخش هشتم: نغمه (اصغر که به چهره...)
بخش نهم: شور (ای درد و درمونم علی...)
فایل‌های تصویری مداحی
بخش اول: روضه
بخش دوم: زمینه (بخواب آروم روی دستام...)
بخش سوم: پیش زمینه (ای رخ تو، ماه شب، تار من...)
بخش چهارم: واحد (آتشین داغ سینه سوز)
بخش پنجم: واحد (فرشته های دنیا رو ...)
بخش ششم: واحد (در شکنج زلف جانان...)
بخش هفتم: تک (ای با وفا یا رباب...)
بخش هشتم: نغمه (اصغر که به چهره...)
بخش نهم: شور (ای درد و درمونم علی...)
تصاویر
نظرات
    ارسال نظر