پـایـگـاه اطـلاع رسـانـی
هیئت عبداللّه بن الحسن
www.GHORB.IR
فایل‌های صوتی سخنرانی
سخنران: حجت الاسلام حامد كاشانى
فایل‌های صوتی مداحی
بخش اول: روضه
بخش دوم: روضه (حاج على عليان)
بخش سوم: روضه (حاج سيدعباس حسينى)
بخش چهارم: زمينه (ميون تب داره ميسوزه...)
بخش پنجم: زمينه (كعبه ى دل من اماممه...)
بخش ششم: واحد (حاج روح الله بهمنى)
بخش هفتم: واحد (حاج روح الله بهمنى)
بخش هشتم: واحد (اى كه شجاعت آورد...)
بخش نهم: تك ( دست خدا روى زمين...)
بخش دهم: شور(حاج روح الله بهمنى)
بخش يازدهم: شور (حاج روح الله بهمنى)
بخش دوازدهم: شور (حاج روح الله بهمنى)
بخش سيزدهم: روضه پايانى (حاج على عليان)
بخش چهاردهم: روضه پايانى (حاج سيدعباس حسينى)
فایل‌های تصویری مداحی
بخش اول: روضه
بخش دوم: روضه (حاج على عليان)
بخش سوم: روضه (حاج سيدعباس حسينى)
بخش چهارم: زمينه (ميون تب داره ميسوزه...)
بخش پنجم: زمينه (كعبه ى دل من اماممه...)
بخش ششم: واحد (حاج روح الله بهمنى)
بخش هفتم: واحد (حاج روح الله بهمنى)
بخش هشتم: واحد (اى كه شجاعت آورد...)
بخش نهم: تك ( دست خدا روى زمين...)
بخش دهم: شور(حاج روح الله بهمنى)
بخش يازدهم: شور (حاج روح الله بهمنى)
بخش دوازدهم: شور (حاج روح الله بهمنى)
بخش سيزدهم: روضه پايانى (حاج على عليان)
بخش چهاردهم: روضه پايانى (حاج سيدعباس حسينى)
تصاویر
نظرات
    ارسال نظر