پـایـگـاه اطـلاع رسـانـی
هیئت عبداللّه بن الحسن
www.GHORB.IR
فایل‌های صوتی مداحی
بخش اول: روضه
بخش دوم: زمينه (روی دارالعماره...)
بخش سوم: واحد (محسن جعفری‌فرد)
بخش چهارم: واحد (توحید نیکوکردار)
بخش پنجم: تک (محسن جعفری‌فرد)
بخش ششم: شور (کم ما و کرمت...)
بخش هفتم: شور (رندان تشنه لب را...)
بخش هشتم: روضه پایانی
فایل‌های تصویری مداحی
بخش اول: روضه
بخش دوم: زمينه (روی دارالعماره...)
بخش سوم: واحد (محسن جعفری‌فرد)
بخش چهارم: تک (محسن جعفری‌فرد)
بخش پنجم: شور (رندان تشنه لب را...)
بخش ششم: روضه پایانی
تصاویر
نظرات
    ارسال نظر