پـایـگـاه اطـلاع رسـانـی
هیئت عبداللّه بن الحسن
www.GHORB.IR
فایل‌های صوتی سخنرانی
سخنران: حجت‌الاسلام حامد کاشانی
فایل‌های صوتی مداحی
بخش اول: روضه (عاشقی کار هر شیاد نیست...)
بخش دوم: روضه
بخش سوم: پیش‌دم (محسن جعفری‌فرد)
بخش چهارم: زمینه (الیوم ماتت امی...)
بخش پنجم: پیش‌زمینه (هفتادودو تن بودند)
بخش ششم: واحد (محسن جعفری‌فرد)
بخش هفتم: واحد (تو چشم عاشقا...)
بخش هشتم: تک (بی همگان به سر شود...)
بخش نهم: دودمه (امشبی را شه دین...)
بخش دهم: شور (واویلا حسین...)
بخش یازدهم: شور (در حسن رخ خوبان..)
بخش دوازدهم: شور (این طرف نهر فرات...)
بخش سیزهم: شور (برادرم من خواهرم...)
بخش چهاردهم: شور (واویلا برادرم...)
بخش پانزدهم: روضه پایانی (ای حیدر شه سوار...)
فایل‌های تصویری مداحی
بخش اول: روضه (عاشقی کار هر شیاد نیست...)
بخش دوم: روضه
بخش سوم: پیش‌دم (محسن جعفری‌فرد)
بخش چهارم: زمینه (الیوم ماتت امی...)
بخش پنجم: پیش‌زمینه (هفتادودو تن بودند)
بخش ششم: واحد (محسن جعفری‌فرد)
بخش هفتم: واحد (تو چشم عاشقا...)
بخش هشتم: تک (بی همگان به سر شود...)
بخش نهم: شور (واویلا حسین...)
بخش دهم: شور (در حسن رخ خوبان..)
بخش یازدهم: شور (این طرف نهر فرات...)
بخش دوازدهم: شور (برادرم من خواهرم...)
بخش سیزدهم: شور (واویلا برادرم...)
تصاویر
نظرات
    ارسال نظر