پـایـگـاه اطـلاع رسـانـی
هیئت عبداللّه بن الحسن
www.GHORB.IR
فایل‌های صوتی مداحی
بخش اول: روضه (ما دسته دسته شیعه...)
بخش دوم: روضه
بخش سوم: زمینه (به پیش چشمای...)
بخش چهارم: پیش‌زمینه (هفتادودو تن بودند...)
بخش پنجم: واحد (محسن جعفری‌فرد)
بخش ششم: واحد (امیرحسین شفیعی)
بخش هفتم: تک (محسن جعفری‌فرد)
بخش هشتم: شور (امیرحسین شفیعی)
فایل‌های تصویری مداحی
بخش اول: روضه (ما دسته دسته شیعه...)
بخش دوم: روضه
بخش سوم: زمینه (به پیش چشمای...)
بخش چهارم: پیش‌زمینه (هفتادودو تن بودند...)
بخش پنجم: واحد (محسن جعفری‌فرد)
بخش ششم: واحد (امیرحسین شفیعی)
بخش هفتم: شور (امیرحسین شفیعی)
تصاویر
نظرات
    ارسال نظر