پـایـگـاه اطـلاع رسـانـی
هیئت عبداللّه بن الحسن
www.GHORB.IR
فایل‌های صوتی مداحی
بخش اول: روضه (الا حضرت دلبر...)
بخش ذوم: روضه (فضای دل ز دردو...)
بخش سوم: روضه (محسن جعفری فرد)
بخش چهارم: روضه (بالبت بازی کند...)
بخش پنجم: پیش زمینه (منم عاشقم تو ...)
بخش ششم: زمینه (ای غریب وطن ...)
بخش هفتم: واحد (محسن جعفری فرد)
بخش هشتم: تک (محسن جعفری فرد)
بخش نهم: شور (محسن جعفری فرد)
بخش دهم: شور (تا حسین است چه...)
بخش یازدهم: شور (ذکر نزول عطا...)
بخش دوازدهم: روضه (اربعین به هم ره...)
فایل‌های تصویری مداحی
بخش اول: روضه (الا حضرت دلبر...)
بخش ذوم: روضه (فضای دل ز دردو...)
بخش سوم: روضه (محسن جعفری فرد)
بخش چهارم: روضه (بالبت بازی کند...)
بخش پنجم: پیش زمینه (منم عاشقم تو ...)
بخش ششم: زمینه (ای غریب وطن ...)
بخش هفتم: واحد (محسن جعفری فرد)
بخش هشتم: تک (محسن جعفری فرد)
بخش نهم: شور (محسن جعفری فرد)
بخش دهم: شور (تا حسین است چه...)
بخش یازدهم: شور (ذکر نزول عطا...)
بخش دوازدهم: روضه (اربعین به هم ره...)
تصاویر
نظرات
    ارسال نظر