پـایـگـاه اطـلاع رسـانـی
هیئت عبداللّه بن الحسن
www.GHORB.IR
فایل‌های صوتی سخنرانی
سخنران: حاج مهدی آصفی
فایل‌های صوتی مداحی
بخش اول: روضه
بخش دوم: روضه (شب که تاریک است و...)
بخش سوم: زمینه (همه هستی برای حسن...)
بخش چهارم: واحد (محسن جعفری‌فرد)
بخش پنجم: واحد (امیر تیموری)
بخش ششم: تک (محسن جعفری‌فرد)
بخش هفتم: نغمه (گر جگر آید برون...)
بخش هشتم: شور (شاهنشه جود و کرم...)
بخش نهم: شور (امیر تیموری)
بخش دهم: روضه پایانی (هزار جهد بکردم...)
فایل‌های تصویری مداحی
بخش اول: روضه
بخش دوم: روضه (شب که تاریک است...)
بخش دوم: زمینه (همه هستی برای حسن...)
بخش چهارم: واحد (محسن جعفری‌فرد)
بخش پنجم: واحد (امیر تیموری)
بخش ششم: تک (محسن جعفری‌فرد)
بخش هفتم: نغمه (گر جگر آید برون...)
بخش هفتم: نغمه (شاهنشه جود و کرم...)
بخش نهم: شور (امیر تیموری)
بخش دهم: روضه پایانی (هزار جهد...)
تصاویر
نظرات
    ارسال نظر