پـایـگـاه اطـلاع رسـانـی
هیئت عبداللّه بن الحسن
www.GHORB.IR
فایل‌های صوتی سخنرانی
سخنران: حاج مهدی قاسمی
فایل‌های صوتی مداحی
بخش اول: روضه پیش منبر (حاج سیدحسین عرب)
بخش دوم: روضه (با سینه‌ای وسیع‌تر...)
بخش سوم: روضه (فلک دیدی چه خاکی...)
بخش چهارم: روضه (پشت در تو را...)
بخش پنجم: زمینه (محسن جعفری‌فرد)
بخش ششم: شور (حسن کرمی)
بخش هفتم: شور (کار تو دلبری و ...)
بخش هشتم: مدح (بر تربت ما...)
بخش نهم: روضه پایانی (هر در که زدیم...)
فایل‌های تصویری مداحی
بخش اول: روضه پیش منبر (حاج سیدحسین عرب)
بخش دوم: روضه (با سینه‌ای وسیع‌تر...)
بخش سوم: روضه (فلک دیدی چه خاکی...)
بخش چهارم: روضه (پشت در تو را...)
بخش پنجم: زمینه (محسن جعفری‌فرد)
بخش ششم: شور (حسن کرمی)
بخش هفتم: شور (کار تو دلبری و ...)
بخش هشتم: مدح (بر تربت ما...)
بخش نهم: روضه پایانی (هر در که زدیم...)
تصاویر
نظرات
    ارسال نظر