پـایـگـاه اطـلاع رسـانـی
هیئت عبداللّه بن الحسن
www.GHORB.IR
فایل‌های صوتی مداحی
بخش اول: مدح پیش منبر (حاج سیدحسین عرب)
بخش دوم: مدح (دست دل را می‌فشارم...)
بخش سوم: سرود (آن چه ز مخلوق...)
بخش چهارم: سرود (محسن جعفری‌فرد)
بخش پنجم: سرود (محسن جعفری‌فرد)
بخش ششم: سرود (محسن جعفری‌فرد)
بخش هفتم: سرود (سیدهادی هاشمی)
بخش هشتم: مدح (سیدهادی هاشمی)
بخش نهم: سرود (سیدهادی هاشمی)
بخش دهم: سرود (سیدهادی هاشمی)
بخش یازدهم: مدح (خبری آمده...)
بخش دوازدهم: سرود (اومده از راه باز...)
بخش سیزدهم: سرود (علی علی عشق تو...)
فایل‌های تصویری مداحی
بخش اول: مدح پیش منبر (حاج سیدحسین عرب)
بخش دوم: مدح (دست دل را می‌فشارم...)
بخش سوم: سرود (آن چه ز مخلوق...)
بخش چهارم: سرود (محسن جعفری‌فرد)
بخش پنجم: سرود (محسن جعفری‌فرد)
بخش ششم: سرود (محسن جعفری‌فرد)
بخش هفتم: سرود (سیدهادی هاشمی)
بخش هشتم: مدح (سیدهادی هاشمی)
بخش نهم: سرود (سیدهادی هاشمی)
بخش دهم: سرود (سیدهادی هاشمی)
بخش یازدهم: مدح (خبری آمده...)
بخش دوازدهم: سرود (اومده از راه باز...)
بخش سیزدهم: سرود (علی علی عشق تو...)
تصاویر
نظرات
    ارسال نظر