پـایـگـاه اطـلاع رسـانـی
هیئت عبداللّه بن الحسن
www.GHORB.IR
فایل‌های صوتی مداحی
بخش اول: روضه (زخمی و قدکمون شدن)
بخش دوم: زمینه (دستامو گرفتی و تا...)
بخش سوم: پیش‌زمینه (اگه تنها بشه امام...)
بخش چهارم: واحد (حسین خلجی)
بخش پنجم: واحد (حسین خلجی)
بخش ششم: واحد (مانده بودم بدهم دل...)
بخش هفتم: تک (خداوند کرم آقا...)
بخش هشتم: شور (هر جا که رفتم...)
بخش نهم: شور (حسین خلجی)
بخش دهم: شور (حسین خلجی)
فایل‌های تصویری مداحی
بخش اول: روضه (زخمی و قدکمون شدن)
بخش دوم: زمینه (دستامو گرفتی و تا...)
بخش سوم: پیش زمینه (اگه تنها بشه امام...)
بخش چهارم: واحد (حسین خلجی)
بخش پنجم: واحد (حسین خلجی)
بخش ششم: واحد (مانده بودم بدهم دل...)
بخش هفتم: تک (خداوند کرم آقا...)
بخش هشتم: شور (هر جا که رفتم...)
بخش نهم: شور (حسین خلجی)
بخش دهم: شور (حسین خلجی)
تصاویر
نظرات
    ارسال نظر