پـایـگـاه اطـلاع رسـانـی
هیئت عبداللّه بن الحسن
www.GHORB.IR
فایل‌های صوتی مداحی
بخش اول: روضه (امشب به نخل آرزویم...)
بخش دوم: روضه (براددر مهدی اقدم نژاد)
بخش سوم: زمینه (من از مدینه شدم...)
بخش چهارم: پیش زمینه (اگه تنها بشه امام...)
بخش پنجم: واحد (برادر سید هادی هاشمی)
بخش ششم: واحد (برادر امیر تیموری)
بخش هفتم: تک (و علی دلبرو دلدار...)
بخش هشتم: شور (باز خونه دار عشق...)
بخش هشتم: نوا (وای حسین، غریب مادر...)
بخش دهم: شور (الا ای زخمی...)
فایل‌های تصویری مداحی
بخش اول: روضه (امشب به نخل آرزویم...)
بخش دوم: روضه (براددر مهدی اقدم نژاد)
بخش سوم: زمینه (من از مدینه شدم...)
بخش چهارم: پیش زمینه (اگه تنها بشه امام...)
بخش پنجم: واحد (برادر سید هادی هاشمی)
بخش ششم: واحد (برادر امیر تیموری)
بخش هفتم: تک (و علی دلبرو دلدار...)
بخش هشتم: شور (باز خونه دار عشق...)
بخش هشتم: نوا (وای حسین، غریب مادر...)
بخش دهم: شور (الا ای زخمی...)
تصاویر
نظرات
    ارسال نظر