پـایـگـاه اطـلاع رسـانـی
هیئت عبداللّه بن الحسن
www.GHORB.IR
فایل‌های صوتی مداحی
بخش اول: روضه (کشیده شعر مرا بازهم...)
بخش دوم: زمینه (خونمون چه سوت و کوره...)
بخش سوم: شور (نگاه مادریتو نگیری...)
بخش چهارم: شور (محسن جعفری‌فرد)
بخش پنجم: روضه پایانی (حدیث یار ...)
فایل‌های تصویری مداحی
بخش اول: روضه (کشیده شعر مرا بازهم...)
بخش دوم: زمینه (خونمون چه سوت و کوره...)
بخش سوم: شور (نگاه مادریتو نگیری...)
بخش چهارم: شور (محسن جعفری‌فرد)
بخش پنجم: روضه پایانی (حدیث یار ...)
تصاویر
نظرات
    ارسال نظر