پـایـگـاه اطـلاع رسـانـی
هیئت عبداللّه بن الحسن
www.GHORB.IR
فایل‌های صوتی مداحی
بخش اول: روضه (من قول میدهم که...)
بخش دوم: زمینه (از امشب غریبیای...)
بخش سوم: زمینه (نور ولایت تویی...)
بخش چهارم: شور (نشسته گوشه ی خونه...)
بخش پنجم: واحد (کبوتر من مپر ز لانه...)
بخش ششم: واحد (منو به دست بی کسی...)
بخش هفتم: واحد (محسن جعفری‌فرد)
بخش هشتم: تک (محسن جعفری‌فرد)
بخش نهم: شور (علی حق و علی حی...)
بخش دهم: شور (شد وقت رفتن تو...)
بخش یازدهم: شور (سخت نتوان گرفت...)
بخش دوازدهم: روضه پایانی
فایل‌های تصویری مداحی
بخش اول: روضه (من قول میدهم که...)
بخش دوم: زمینه (از امشب غریبیای...)
بخش سوم: زمینه (نور ولایت تویی...)
بخش چهارم: شور (نشسته گوشه ی خونه...)
بخش پنجم: واحد (کبوتر من مپر ز لانه...)
بخش ششم: واحد (منو به دست بی کسی...)
بخش هفتم: واحد (محسن جعفری‌فرد)
بخش هشتم: تک (محسن جعفری‌فرد)
بخش نهم: شور (علی حق و علی حی...)
بخش دهم: شور (شد وقت رفتن تو...)
بخش یازدهم: شور (سخت نتوان گرفت...)
تصاویر
نظرات
    ارسال نظر