پـایـگـاه اطـلاع رسـانـی
هیئت عبداللّه بن الحسن
www.GHORB.IR
فایل‌های صوتی سخنرانی
سخنران: استاد شیخ عباس اخوان
فایل‌های صوتی مداحی
بخش اول: روضه (السلام ای فاطمه...)
بخش دوم: روضه (برادر مهدی اقدم نژاد)
بخش سوم: روضه (حاج سیدحسن سیدی)
بخش چهارم: روضه (دلم را عشق بی‌تاب...)
بخش پنجم: روضه (حاج سیدحسن سیدی)
فایل‌های تصویری مداحی
بخش اول: روضه (السلام ای فاطمه...)
بخش دوم: روضه (برادر مهدی اقدم نژاد)
بخش سوم: روضه (حاج سیدحسن سیدی)
بخش چهارم: روضه (دلم را عشق بی‌تاب...)
بخش پنجم: روضه (حاج سیدحسن سیدی)
تصاویر
نظرات
    ارسال نظر