پـایـگـاه اطـلاع رسـانـی
هیئت عبداللّه بن الحسن
www.GHORB.IR
فایل‌های صوتی سخنرانی
سخنران: شیخ مصطفی کرمی
فایل‌های صوتی مداحی
بخش اول: سرود (مادر خدا می‌دونه...)
بخش دوم: سرود (روز خوش میلاده...)
بخش سوم: مدح (امیرعباس ناهیدی)
بخش چهارم: سرود (محسن جعفری‌فرد)
بخش پنجم: مدح (محسن جعفری‌فرد)
بخش ششم: سرود (محسن جعفری‌فرد)
بخش هفتم: مدح (هان ای قلم رخصت بگیر...)
بخش هشتم: سرود (نم نم بارونه...)
بخش هشتم: سرود (تموم آسمون روی زمینه...)
بخش دهم: مدح (تموم آسمون روی زمینه...)
فایل‌های تصویری مداحی
بخش اول: سرود (مادر خدا می‌دونه...)
بخش دوم: سرود (روز خوش میلاده...)
بخش سوم: مدح (امیرعباس ناهیدی)
بخش چهارم: سرود (محسن جعفری‌فرد)
بخش پنجم: مدح (محسن جعفری‌فرد)
بخش ششم: سرود (محسن جعفری‌فرد)
بخش هفتم: مدح (هان ای قلم رخصت بگیر...)
بخش هشتم: سرود (نم نم بارونه...)
بخش هشتم: سرود (تموم آسمون روی زمینه...)
بخش دهم: مدح (تموم آسمون روی زمینه...)
تصاویر
نظرات
    ارسال نظر