پـایـگـاه اطـلاع رسـانـی
هیئت عبداللّه بن الحسن
www.GHORB.IR
فایل‌های صوتی سخنرانی
سخنرانی : حاج مهدی قاسمی
فایل‌های صوتی مداحی
بخش اول: روضه (کوه باشی سیل یا...)
بخش ذوم: زمینه (نبود مصیبتی ز غم تو...)
بخش سوم: نغمه (هزار خرقه عوض کرد...)
بخش چهارم: شور (ذکر تورو دم به دم...)
بخش پنجم: روضه پایانی (نفس نداره...)
فایل‌های تصویری مداحی
بخش اول: روضه (کوه باشی سیل یا...)
بخش ذوم: زمینه (نبود مصیبتی ز غم تو...)
بخش سوم: نغمه (هزار خرقه عوض کرد...)
بخش چهارم: شور (ذکر تورو دم به دم...)
بخش پنجم: روضه پایانی (نفس نداره...)
تصاویر
نظرات
    ارسال نظر