پـایـگـاه اطـلاع رسـانـی
هیئت عبداللّه بن الحسن
www.GHORB.IR
فایل‌های صوتی سخنرانی
سخنران: حجت‌الاسلام کاشانی
فایل‌های صوتی مداحی
بخش اول: سرود (شب تولــدت آقـــا...)
بخش دوم: سرود (عشق شیرین از تو...)
بخش سوم: سرود (برادر سیدهادی هاشمی)
بخش چهارم: سرود (برادر سیدهادی هاشمی)
بخش پنجم: سرود (برادر سیدهادی هاشمی)
بخش ششم: مدح (خدا میخواست لطفت...)
بخش هفتم: روضه
بخش هشتم: سرود (شاپرکا‌ با نسیم همدستن...)
فایل‌های تصویری مداحی
بخش اول: سرود (شب تولــدت آقـــا...)
بخش دوم: سرود (عشق شیرین از تو...)
بخش سوم: سرود (برادر سیدهادی هاشمی)
بخش چهارم: سرود (برادر سیدهادی هاشمی)
بخش پنجم: سرود (برادر سیدهادی هاشمی)
بخش ششم: مدح (خدا میخواست لطفت...)
بخش هفتم: روضه
بخش هشتم: سرود (شاپرکا‌ با نسیم همدستن...)
تصاویر
نظرات
    ارسال نظر