پـایـگـاه اطـلاع رسـانـی
هیئت عبداللّه بن الحسن
www.GHORB.IR
فایل‌های صوتی سخنرانی
سخنران: حجت‌الاسلام شریف
فایل‌های صوتی مداحی
بخش اول : روضه (چه غم گر گنهکارو...)
بخش دوم : روضه (برادر حسین طاهری)
بخش سوم : زمینه (برادر حسین طاهری)
بخش چهارم : شور (برادر حسین طاهری)
بخش پنجم : واحد (تو گنجی و دل ها...)
بخش ششم : واحد (برادر حسین طاهری)
بخش هفتم : واحد (برادر حسین طاهری)
بخش هشتم : تک (برادر حسین طاهری)
بخش نهم : شور (تاحسین است چه حاجت...)
بخش دهم : شور (برادر حسین طاهری)
بخش یازدهم : روضه (بگو به موسی عمران...)
فایل‌های تصویری مداحی
بخش اول : روضه (چه غم گر گنهکارو...)
بخش دوم : روضه (برادر حسین طاهری)
بخش سوم : زمینه (برادر حسین طاهری)
بخش چهارم : شور (برادر حسین طاهری)
بخش پنجم : واحد (تو گنجی و دل ها...)
بخش ششم : واحد (برادر حسین طاهری)
بخش هفتم : واحد (برادر حسین طاهری)
بخش هشتم : تک (برادر حسین طاهری)
بخش نهم : شور (تاحسین است چه حاجت...)
بخش دهم : شور (برادر حسین طاهری)
بخش یازدهم : روضه (بگو به موسی عمران...)
تصاویر
نظرات
    ارسال نظر