پـایـگـاه اطـلاع رسـانـی
هیئت عبداللّه بن الحسن
www.GHORB.IR
فایل‌های صوتی سخنرانی
سخنران: حجت‌الاسلام شریف
فایل‌های صوتی مداحی
بخش اول : روضه (حاج مهدی آصفی)
بخش دوم : روضه (در توس تجلی...)
بخش سوم : روضه (حرم یعنی آرامش...)
بخش سوم : روضه
بخش چهارم : روضه (حاج مهدی اقدم نژاد)
بخش پنجم : روضه (برادر حسین طاهری)
بخش ششم : زمینه (برادر حسین طاهری)
بخش هفتم : شور (برادر حسین طاهری)
بخش هشتم : واحد (برادر علی اصغر ژولیده)
بخش نهم : واحد (فاطمه تنهاترین...)
بخش دهم : روضه (ای به دردم چشم...)
بخش یازدهم : تک (برادر حسین طاهری)
بخش دوازدهم : شور (ای شاه عرب...)
بخش سیزدهم : نوا (برادر حسین طاهری)
بخش چهاردهم : شور (حلال جمیع مشکلات...)
بخش پانزدهم : شور (ذکر تو رو دم به دم...)
بخش شانزدهم : روضه (برادر علی اکبر زاد فرج)
بخش هفدهم : صحبت پایانی (حجت الاسلام صراف)
فایل‌های تصویری مداحی
بخش اول : روضه (در توس تجلی...)
بخش دوم : روضه (حرم یعنی آرامش...)
بخش سوم : روضه
بخش چهارم : روضه (حاج مهدی اقدم نژاد)
بخش پنجم : روضه (برادر حسین طاهری)
بخش ششم : زمینه (برادر حسین طاهری)
بخش هفتم : شور (برادر حسین طاهری)
بخش هشتم : واحد (برادر علی اصغر ژولیده)
بخش نهم : واحد (فاطمه تنهاترین...)
بخش دهم : روضه (ای به دردم چشم...)
بخش یازدهم : تک (برادر حسین طاهری)
بخش دوازدهم : شور (ای شاه عرب...)
بخش سیزدهم : نوا (رخ پیش از آفتاب...)
بخش چهاردهم : نوا (برادر حسین طاهری)
بخش پانزدهم : شور (حلال جمیع مشکلات...)
بخش شانزدهم : شور (ذکر تو رو دم به دم...)
بخش هفدهم : روضه (برادر علی اکبر زاد فرج)
تصاویر
نظرات
    ارسال نظر