پـایـگـاه اطـلاع رسـانـی
هیئت عبداللّه بن الحسن
www.GHORB.IR
فایل‌های صوتی سخنرانی
سخنرانی : حجت الاسلام کاشانی
روایتگری : حاج حسین یکتا
فایل‌های صوتی مداحی
بخش اول : روضه ( چون طلیع صبح...)
بخش دوم : زمینه ( باب کرم رو در زدم...)
بخش سوم : پیش زمینه : (عالم همه به...)
بخش چهارم : شور : ( شام روشن از جمال ... )
بخش پنجم : واحد ( من گرفتار توام ...)
بخش ششم : واحد ( ای سلیمان زمان...)
بخش هفتم : تک ( دینی مذهبی ...)
بخش هشتم : نغمه ( ایوب صابر است ...)
بخش نهم : شور ( درمون دردم ....)
بخش دهم : شور ( لحظه خدافظی ...)
بخش یازدهم : شور ( ای بی کفن ....)
فایل‌های تصویری مداحی
بخش اول : روضه ( چون طلیع صبح...)
بخش دوم : روضه
بخش سوم: زمینه ( باب کرم رو در زدم...)
بخش چهارم: پیش زمینه : (عالم همه به...)
بخش پنجم : شور : ( شام روشن از جمال ... )
بخش ششم : واحد ( من گرفتار توام ...)
بخش هفتم : واحد ( ای سلیمان زمان...)
بخش هشتم : تک ( دینی مذهبی ...)
بخش نهم : نغمه ( ایوب صابر است ...)
بخش دهم : شور ( درمون دردم ....)
بخش یازدهم : شور ( لحظه خدافظی ...)
بخش دوازدهم : شور ( ای بی کفن ....)
تصاویر
نظرات
    ارسال نظر