پـایـگـاه اطـلاع رسـانـی
هیئت عبداللّه بن الحسن
www.GHORB.IR
فایل‌های صوتی سخنرانی
سخنرانی : حجت الاسلام کاشانی
فایل‌های صوتی مداحی
بخش اول : روضه ( بست بر روی ... )
بخش دوم : پیش زمینه ( یا امین الرحمن ... )
بخش سوم : زمینه ( سر در بغل کودک ...)
بخش چهارم : واحد ( قلم چرخید تا... )
بخش پنجم : واحد ( نباشد در جهان وقتی ... )
بخش ششم : تک ( جانم جانم علی اصغر ....)
بخش هفتم : نغمه ( هفت بار آمد صفا و... )
بخش هشتم : شور ( شعبه شعبه تیر اومد...)
بخش نهم : روضه ( من بنده آن دمم... )
فایل‌های تصویری مداحی
بخش اول : روضه ( بست بر روی ... )
بخش دوم : پیش زمینه ( یا امین الرحمن ... )
بخش سوم : زمینه ( سر در بغل کودک ...)
بخش چهارم : واحد ( قلم چرخید تا... )
بخش پنجم : واحد ( نباشد در جهان وقتی ... )
بخش ششم : تک ( جانم جانم علی اصغر ....)
بخش هفتم : نغمه ( هفت بار آمد صفا و... )
بخش هشتم : شور ( شعبه شعبه تیر اومد...)
بخش نهم : روضه ( من بنده آن دمم... )
تصاویر
نظرات
    ارسال نظر