پـایـگـاه اطـلاع رسـانـی
هیئت عبداللّه بن الحسن
www.GHORB.IR
فایل‌های صوتی سخنرانی
سخنرانی : حجت الاسلام کاشانی
فایل‌های صوتی مداحی
بخش اول : شعرخوانی ( برادر اسحاقی )
بخش دوم : روضه ( من که باشد بر جگر ... )
بخش سوم : دم ( ای اهل حرم... )
بخش چهارم : پیش زمینه ( یا امین الرحمن...)
بخش پنجم : زمینه ( لشگر بهتش زده...)
بخش ششم : واحد ( حسین غریب ...)
بخش هفتم :واحد ( خطری میکنم...)
بخش هشتم : واحد ( آسمان صاف ... )
بخش نهم : دودمه ( اذن میدان بده...)
بخش دهم : نغمه ( هزار جهد به کردم...)
بخش یازدهم : شور (هوشم ببر عقلم ربا...)
بخش دوازدهم : شور ( بی تاب و پریشانم...)
بخش سیزدهم : شور ( این کشته فتاده به هامون ...)
بخش چهاردهم : شور ( سقای حرم... )
فایل‌های تصویری مداحی
بخش اول : شعرخوانی ( برادر اسحاقی )
بخش دوم : روضه ( من که باشد بر جگر ... )
بخش سوم : دم ( ای اهل حرم... )
بخش چهارم : پیش زمینه ( یا امین الرحمن...)
بخش پنجم : زمینه ( لشگر بهتش زده...)
بخش ششم : واحد ( حسین غریب ...)
بخش هفتم :واحد ( خطری میکنم...)
بخش هشتم : واحد ( آسمان صاف ... )
بخش نهم : دودمه ( اذن میدان بده...)
بخش دهم : نغمه ( هزار جهد به کردم...)
بخش یازدهم : شور (هوشم ببر عقلم ربا...)
بخش دوازدهم : شور ( بی تاب و پریشانم...)
بخش سیزدهم : شور ( این کشته فتاده به هامون ...)
بخش چهاردهم : شور ( سقای حرم... )
تصاویر
نظرات
    ارسال نظر