پـایـگـاه اطـلاع رسـانـی
هیئت عبداللّه بن الحسن
www.GHORB.IR
فایل‌های صوتی سخنرانی
سخنرانی : حجت الاسلام هاشمی گلپایگانی
فایل‌های صوتی مداحی
بخش اول : روضه ( نینوا را دوست... )
بخش دوم : روضه ( تو وقتی اومدی... )
بخش سوم : زمینه ( عمه برات بمیره ...)
بخش چهارم : زمینه ( یقین دارم که...)
بخش پنجم : زمینه ( هرکسی که دلدادست...)
بخش ششم : واحد ( برادر جعفری فرد )
بخش هفتم : واحد (درد آور میشود...)
بخش هشتم : تک ( من کیستم... )
بخش نهم : شور ( برادر جعفری فرد )
بخش دهم : شور ( حسین برات ناله میزنم ... )
بخش یازدهم : روضه پایانی
فایل‌های تصویری مداحی
بخش اول: روضه ( تو وقتی اومدی... )
بخش دوم: زمینه ( عمه برات بمیره ...)
بخش سوم : زمینه ( یقین دارم که...)
بخش چهارم : زمینه ( هرکسی که دلدادست...)
بخش پنجم : واحد ( برادر جعفری فرد )
بخش ششم : واحد (درد آور میشود...)
بخش هفتم: تک ( من کیستم... )
بخش هشتم: شور ( برادر جعفری فرد )
بخش نهم : شور ( حسین برات ناله میزنم ... )
بخش دهم : روضه پایانی
تصاویر
نظرات
    ارسال نظر