پـایـگـاه اطـلاع رسـانـی
هیئت عبداللّه بن الحسن
www.GHORB.IR
فایل‌های صوتی سخنرانی
سخنرانی : حجت الاسلام اعتمادیان
فایل‌های صوتی مداحی
بخش اول : روضه ( یا محمد...)
بخش دوم : زمینه ( عرض سلام ما...)
بخش سوم : شور ( در مذهب ما کلام حق...)
بخش چهارم : واحد ( برادر جعفری فرد )
بخش پنجم : تک ( ای عرش زمین... )
بخش ششم : شور ( من ار به قبله رو کنم...)
بخش هفتم : شور ( دیگه خستم از خودم...)
فایل‌های تصویری مداحی
بخش اول : روضه ( یا محمد...)
بخش دوم : زمینه ( عرض سلام ما...)
بخش سوم : شور ( در مذهب ما کلام حق...)
بخش چهارم : واحد ( برادر جعفری فرد )
بخش پنجم : تک ( ای عرش زمین... )
بخش ششم : شور ( من ار به قبله رو کنم...)
بخش هفتم : شور ( دیگه خستم از خودم...)
تصاویر
نظرات
    ارسال نظر