پـایـگـاه اطـلاع رسـانـی
هیئت عبداللّه بن الحسن
www.GHORB.IR
فایل‌های صوتی سخنرانی
سخنرانی : حجت الاسلام خاموشی
فایل‌های صوتی مداحی
بخش اول : روضه ( ما بدین در نه پی... )
بخش دوم : زمینه ( دل من گم شد اگر ...)
بخش سوم : زمینه ( نسیم قدسی یکی ... )
بخش چهارم : شور ( فلک به گردش... )
بخش پنجم : واحد ( بارانی از جنس نسیم... )
بخش ششم : واحد ( دوباره هواتو نفس... )
بخش هفتم : تک ( اگر چه ذره ام آقا... )
بخش هشتم : نوا ( رضا جان روز و شب ... )
بخش نهم : شور ( یا امین الرحمن... )
بخش دهم : شور ( عالم همه به جستجو... )
بخش یازدهم : شور (هوشم ببر عقلم ربا...)
بخش دوازدهم : شور ( برای هر پریدن بال... )
بخش سیزدهم : شور ( الهی کم نشه سایت...)
بخش چهاردهم : شور ( تا حسین است چه... )
بخش پانزدهم : شور ( جانم بگیر و صحبت... )
بخش شانزدهم : روضه ( به ملک جان و جهان... )
بخش هفدهم : روضه پایانی
فایل‌های تصویری مداحی
بخش اول : روضه ( ما بدین در نه پی... )
بخش دوم : زمینه ( دل من گم شد اگر ...)
بخش سوم : زمینه ( نسیم قدسی یکی ... )
بخش چهارم : شور ( فلک به گردش... )
بخش پنجم : واحد ( بارانی از جنس نسیم... )
بخش ششم : واحد ( دوباره هواتو نفس... )
بخش هفتم : تک ( اگر چه ذره ام آقا... )
بخش هشتم : نوا ( رضا جان روز و شب ... )
بخش نهم : شور ( یا امین الرحمن... )
بخش دهم : شور ( عالم همه به جستجو... )
بخش یازدهم : شور (هوشم ببر عقلم ربا...)
بخش دوازدهم : شور ( برای هر پریدن بال... )
بخش سیزدهم : شور ( الهی کم نشه سایت...)
بخش چهاردهم : شور ( تا حسین است چه... )
بخش پانزدهم : شور ( جانم بگیر و صحبت... )
بخش شانزدهم : روضه ( به ملک جان و جهان... )
بخش هفدهم : روضه پایانی
تصاویر
نظرات
    ارسال نظر