پـایـگـاه اطـلاع رسـانـی
هیئت عبداللّه بن الحسن
www.GHORB.IR
فایل‌های صوتی سخنرانی
سخنرانی : حاج علی قربانی
فایل‌های صوتی مداحی
بخش اول : روضه ( نرسد یا رب آفتی... )
بخش دوم : روضه ( برادر اقدم نژاد )
بخش سوم : روضه ( برادر جعفری فرد )
فایل‌های تصویری مداحی
بخش اول : روضه ( نرسد یا رب آفتی... )
بخش دوم : روضه ( برادر اقدم نژاد )
بخش سوم : روضه ( برادر اقدم نژاد )
بخش چهارم : روضه ( برادر اقدم نژاد )
بخش پنجم : روضه ( برادر جعفری فرد )
تصاویر
نظرات
    ارسال نظر