پـایـگـاه اطـلاع رسـانـی
هیئت عبداللّه بن الحسن
www.GHORB.IR
فایل‌های صوتی سخنرانی
سخنرانی : حاج علی قربانی
فایل‌های صوتی مداحی
بخش اول : روضه ( نه جسارت میکنم اما... )
بخش دوم : زمینه ( برادر صومی )
بخش سوم : شور ( برادر صومی )
بخش چهارم : شور ( برادر عطائیان )
بخش پنجم : روضه ( برادر اقدم نژاد )
فایل‌های تصویری مداحی
بخش اول : روضه ( نه جسارت میکنم اما... )
بخش دوم : روضه
بخش سوم : زمینه ( برادر صومی )
بخش چهارم : شور ( برادر صومی )
بخش پنجم : شور ( برادر عطائیان )
بخش ششم : روضه ( برادر اقدم نژاد )
بخش هفتم : روضه ( برادر اقدم نژاد )
بخش هشتم: روضه ( برادر اقدم نژاد )
بخش نهم : روضه پایانی
تصاویر
نظرات
    ارسال نظر