پـایـگـاه اطـلاع رسـانـی
هیئت عبداللّه بن الحسن
www.GHORB.IR
فایل‌های صوتی سخنرانی
سخنرانی: حاج علی قربانی
فایل‌های صوتی مداحی
بخش اول : روضه ( برادر اقدم نژاد )
بخش دوم : زمینه ( برادر جعفری فرد )
بخش سوم : شور ( برادر صومی )
بخش چهارم : شور ( برادر صومی )
بخش پنجم : شور ( برادر عطاییان )
فایل‌های تصویری مداحی
بخش اول : روضه ( برادر اقدم نژاد )
بخش دوم : زمینه ( برادر جعفری فرد )
بخش سوم : شور ( برادر صومی )
بخش چهارم : شور ( برادر صومی )
بخش پنجم : شور ( برادر عطاییان )
تصاویر
نظرات
    ارسال نظر