پـایـگـاه اطـلاع رسـانـی
هیئت عبداللّه بن الحسن
www.GHORB.IR
فایل‌های صوتی سخنرانی
سخنرانی : حجت الاسلام کاشانی
فایل‌های صوتی مداحی
بخش اول : روضه ( حاج سید حسین عرب )
بخش دوم : روضه ( حاج حسن خلج )
بخش سوم : روضه ( برادر محسن جعفری فرد )
بخش چهارم : روضه ( حاج حسن خلج )
بخش پنجم : زمینه ( برادر محسن جعفری فرد )
بخش ششم : زمینه ( برادر محسن جعفری فرد )
بخش هفتم : واحد ( برادر ابراهیم بازدار )
بخش هشتم : تک ( برادر محسن جعفری فرد )
بخش نهم : شور ( برادر محسن جعفری فرد )
بخش دهم : شور ( برادر یونس چگینی )
بخش یازدهم : روضه ( برادر محسن جعفری فرد )
فایل‌های تصویری مداحی
بخش اول : روضه ( حاج سید حسین عرب )
بخش دوم : روضه ( حاج حسن خلج )
بخش سوم : روضه ( برادر محسن جعفری فرد )
بخش چهارم : روضه ( حاج حسن خلج )
بخش پنجم : زمینه ( برادر محسن جعفری فرد )
بخش ششم : زمینه ( برادر محسن جعفری فرد )
بخش هفتم : واحد( برادر ابراهیم بازدار )
بخش هشتم : تک ( برادر محسن جعفری فرد )
بخش نهم : شور ( برادر محسن جعفری فرد )
بخش دهم : شور ( برادر یونس چگینی )
بخش یازدهم : روضه ( برادر محسن جعفری فرد )
تصاویر
نظرات
    ارسال نظر