پـایـگـاه اطـلاع رسـانـی
هیئت عبداللّه بن الحسن
www.GHORB.IR
فایل‌های صوتی سخنرانی
سخنرانی : حاج غلامعلی سماواتی
فایل‌های صوتی مداحی
بخش اول : روضه ( حاج علی ترابی )
بخش دوم : روضه ( برادر علی اکبر زاد فرج )
بخش سوم : روضه (باغبان چو پرورد گلهای...)
بخش چهارم : زمینه ( آسمون خراب شد رو سرم...)
بخش پنجم : واحد ( برادر جواد پور عباسیان )
بخش ششم : واحد ( برادر محسن جعفری فرد )
بخش هفتم : تک ( برادر محسن جعفری فرد )
بخش هشتم: شور ( برادر محسن جعفری فرد )
بخش نهم : شور ( برادر امیرعباس ناهیدی )
بخش دهم : شور ( چون هیبت حیدر است پیدا...)
فایل‌های تصویری مداحی
بخش اول: روضه ( برادر علی اکبر زاد فرج )
بخش دوم : روضه (باغبان چو پرورد گلهای...)
بخش سوم : زمینه ( آسمون خراب شد رو سرم...)
بخش چهارم : واحد ( برادر جواد پور عباسیان )
بخش پنجم : واحد ( برادر محسن جعفری فرد )
بخش ششم : تک ( برادر محسن جعفری فرد )
بخش هفتم : شور ( برادر محسن جعفری فرد )
بخش هشتم : شور ( برادر امیرعباس ناهیدی )
بخش نهم : شور ( چون هیبت حیدر است پیدا...)
تصاویر
نظرات
    ارسال نظر