پـایـگـاه اطـلاع رسـانـی
هیئت عبداللّه بن الحسن
www.GHORB.IR
فایل‌های صوتی سخنرانی
سخنرانی : حجت الاسلام خاموشی
فایل‌های صوتی مداحی
بخش اول : سرود ( برادر علی اصغر ژولیده )
بخش دوم : مدح ( برادر علی اصغر ژولیده )
بخش سوم : سرود ( برادر علی اصغر ژولیده )
بخش چهارم : مدح ( برادر سعید توکلی )
بخش چهارم : سرود ( برادر سعید توکلی )
بخش ششم : مدح ( برادر سید محمد حسینی پور )
بخش هفتم : سرود ( برادر سید محمد حسینی پور )
بخش هشتم : مدح ( الهی ذکر یارب یاربم باشد...)
فایل‌های تصویری مداحی
بخش اول : سرود ( برادر علی اصغر ژولیده )
بخش دوم : مدح ( برادر علی اصغر ژولیده )
بخش سوم : سرود ( برادر علی اصغر ژولیده )
بخش چهارم : مدح ( برادر سعید توکلی )
بخش چهارم : سرود ( برادر سعید توکلی )
بخش ششم : مدح ( برادر سید محمد حسینی پور )
بخش هفتم : سرود ( برادر سید محمد حسینی پور )
بخش هشتم : مدح ( الهی ذکر یارب یاربم باشد...)
تصاویر
نظرات
    ارسال نظر