پـایـگـاه اطـلاع رسـانـی
هیئت عبداللّه بن الحسن
www.GHORB.IR
فایل‌های صوتی سخنرانی
سخنرانی : حجت الاسلام شاهرودی
فایل‌های صوتی مداحی
بخش اول : سرود ( صداش بارونه نگاش مهتابه... )
بخش دوم : سرود ( نوکرمو کارمه نوکری... )
بخش سوم : مدح ( برادر محسن جعفری فرد )
بخش چهارم : سرود ( برادر محسن جعفری فرد )
بخش پنجم : سرود ( برادر سید هادی هاشمی )
بخش ششم : مدح ( ستاره خلقت رسیده است ...)
بخش هفتم : سرود ( چشماتو ببند رویا ... )
فایل‌های تصویری مداحی
بخش اول : سرود ( صداش بارونه نگاش مهتابه... )
بخش دوم : سرود ( نوکرمو کارمه نوکری... )
بخش سوم : مدح ( برادر محسن جعفری فرد )
بخش چهارم : سرود ( برادر محسن جعفری فرد )
بخش پنجم : سرود ( برادر سید هادی هاشمی )
بخش ششم : مدح ( ستاره خلقت رسیده است ...)
بخش هفتم : سرود ( چشماتو ببند رویا ... )
تصاویر
نظرات
    ارسال نظر