پـایـگـاه اطـلاع رسـانـی
هیئت عبداللّه بن الحسن
www.GHORB.IR
فایل‌های صوتی سخنرانی
سخنرانی : حجت الاسلام اعتمادیان
فایل‌های صوتی مداحی
بخش اول : مدح ( حاج سید حسین عرب )
بخش دوم : سرود ( من باده کشه سبو پرستم ... )
بخش سوم : سرود ( گل بریزید که بازم دلبر اومده... )
بخش چهارم : سرود ( گل پسر لیلا و تاج سر ... )
بخش پنجم : مدح ( برادر رامین شادکام )
بخش ششم : سرود ( برادر رامین شادکام )
بخش هفتم : سرود ( برادر رامین شادکام )
بخش هشتم : سرود ( برادر امیر عباس ناهیدی )
بخش نهم : سرود ( برادر محسن فتاحیان )
بخش دهم : سرود ( برادر محسن فتاحیان )
بخش یازدهم : مدح ( برادر محسن فتاحیان )
بخش دوازدهم : سرود ( دلم و میدم دست دلبر ... )
بخش سیزدهم : سرود ( با آمدنت قاعده عشق ... )
فایل‌های تصویری مداحی
بخش اول : مدح ( حاج سید حسین عرب )
بخش دوم : سرود ( من باده کشه سبو پرستم ... )
بخش سوم : سرود ( گل بریزید که بازم دلبر اومده... )
بخش چهارم : سرود ( گل پسر لیلا و تاج سر ... )
بخش پنجم : مدح ( برادر رامین شادکام )
بخش ششم : سرود ( برادر رامین شادکام )
بخش هفتم : سرود ( برادر رامین شادکام )
بخش هشتم : سرود ( برادر امیر عباس ناهیدی )
بخش نهم : سرود ( برادر محسن فتاحیان )
بخش دهم : سرود ( برادر محسن فتاحیان )
بخش یازدهم : مدح ( برادر محسن فتاحیان )
بخش دوازدهم : سرود ( دلم و میدم دست دلبر ... )
بخش سیزدهم : سرود ( با آمدنت قاعده عشق ... )
تصاویر
نظرات
    ارسال نظر