پـایـگـاه اطـلاع رسـانـی
هیئت عبداللّه بن الحسن
www.GHORB.IR
فایل‌های صوتی سخنرانی
سخنرانی : حجت الاسلام شریف
فایل‌های صوتی مداحی
بخش اول : شعرخوانی
بخش دوم : روضه ( حسرت گرفته باز... )
بخش سوم : زمینه ( گویم ز امام صادق ... )
بخش چهارم : شور ( ستاره سحر منی آقا...)
بخش پنجم : شور ( ناز بی وقفه ... )
بخش ششم : شور ( برادر مهدی صومی )
بخش هفتم : روضه
بخش هشتم : روضه ( برادر محمد حسین عطاییان )
فایل‌های تصویری مداحی
بخش اول : شعرخوانی
بخش دوم : روضه ( حسرت گرفته باز... )
بخش سوم : زمینه ( گویم ز امام صادق ... )
بخش چهارم : شور ( ستاره سحر منی آقا...)
بخش پنجم : شور ( ناز بی وقفه ... )
بخش ششم : شور ( برادر مهدی صومی )
تصاویر
نظرات
    ارسال نظر