پـایـگـاه اطـلاع رسـانـی
هیئت عبداللّه بن الحسن
www.GHORB.IR
فایل‌های صوتی سخنرانی
سخنرانی : حجت الاسلام کاشانی
فایل‌های صوتی مداحی
بخش اول : روضه ( گویی مدینه رسم شده...)
بخش دوم : زمینه ( میون اون همه شاگرد ... )
بخش سوم : واحد ( داغ تو روی دلم میشینه... )
بخش چهارم : تک ( سلام ذات خدای منان... )
بخش پنجم : تک ( سوز بده بر سخنم ... )
بخش ششم : شور ( عشق در پرده این ... )
بخش هفتم : شور ( نفس زدن من برای پرچمت ... )
بخش هشتم : شور ( برادر مهدی صومی )
بخش نهم : شور ( برادر مهدی صومی )
فایل‌های تصویری مداحی
بخش اول : روضه ( گویی مدینه رسم شده...)
بخش دوم : زمینه ( میون اون همه شاگرد ... )
بخش سوم : واحد ( داغ تو روی دلم میشینه... )
بخش چهارم : تک ( سلام ذات خدای منان... )
بخش پنجم : تک ( سوز بده بر سخنم ... )
بخش ششم : شور ( عشق در پرده این ... )
بخش هفتم : شور ( نفس زدن من برای پرچمت ... )
بخش هشتم : شور ( برادر مهدی صومی )
بخش نهم : شور ( این کشته فتاده به هامون...)
تصاویر
نظرات
    ارسال نظر