پـایـگـاه اطـلاع رسـانــی
هیئت عبداللّه بن الحسن
www.GHORB.IR
مراسم بعدی

مناجات و احیاء لیالی ماه مبارک رمضان

سخنران: حجت الاسلام کاشانی

مناجات و روضه خوانی: حاج حنیف طاهری

زمان: از سه شنبه ۲۴ فروردین - بمدت ۲۳ شب

از ساعت ۲۳

مکان: چهارراه پاسداران- بسمت بزرگراه صیاد شیرازی 

مجموعه ۰۶ ارتش جمهوری اسلامی

پـایـگـاه اطـلاع رسـانـی
هیئت عبداللّه بن الحسن
www.GHORB.IR
پـایـگـاه اطـلاع رسـانـی
هیئت عبداللّه بن الحسن
www.GHORB.IR
پـایـگـاه اطـلاع رسـانـی
هیئت عبداللّه بن الحسن
www.GHORB.IR