جلسه هفتگی 12 آبان 1400

فیلم های مراسم

صوت های مراسم

 • سخنرانی
      حاج علی قربانی
 • روضه | چنانکه دست گدایی شبانه میلرزد...
      حاج حنیف طاهری
 • زمینه | پشت در این خونه پر نامرده...
      حاج حنیف طاهری
 • شور | آنچه ز مخلوق خدا طالب است...
      حاج حنیف طاهری
 • روضه | قدت خمیده بود ولی سرفراز بود...
      حاج حنیف طاهری

تصاویر مراسم