جلسه هفتگی 26 اردیبهشت 1403

فیلم های مراسم

صوت های مراسم

 • سخنرانی
      حجت‌الاسلام طباخیان
 • روضه | من از کوچه‌های نفس‌گیر تهران…
      حاج حنیف طاهری
 • روضه | من از کوچه‌های نفس‌گیر تهران…
      حاج حنیف طاهری
 • زمینه | «اَلسَّلام» ای موسی طوس تجلّی
      حاج حنیف طاهری
 • زمینه | دوباره آمده‌ام برای مهمانی
      حاج حنیف طاهری
 • زمینه | هر زمان اسیر و مست ز جرعه‌ی باده‌ی نام توام
      حاج حنیف طاهری
 • زمینه | تو شأن آیه‌آیه‌ی قرآنی
      حاج حنیف طاهری
 • شور | با دل خسته‌ی غم‌زده
      حاج حنیف طاهری

تصاویر مراسم