جلسه هفتگی 18 خرداد ۱۴۰1

فیلم های مراسم

صوت های مراسم

 • سخنرانی
      حاج علی قربانی
 • روضه | امشب ای اهل رضا روی...
      حاج سید حسین عرب
 • روضه | ای عاقلا بیاید بیرون از خونه...
      حاج اکبر مولایی
 • روضه | این بیابان جای خواب ناز...
      حاج حنیف طاهری
 • زمینه | به قول امامت عمل کن...
      حاج حنیف طاهری
 • شور | حرمت خواهش چشمای منه...
      حاج حنیف طاهری
 • شور | بی همگان به سر شود بی تو...
      حاج حنیف طاهری
 • روضه | هرآنکه دلی مست جانان...
      حاج سید محمد جوادی

تصاویر مراسم