شب هفدهم ماه مبارک رمضان

فیلم های مراسم

صوت های مراسم

 • سخنرانی
      حجت الاسلام شریفیان
 • مناجات | بنده چون شد وارد وادی ایمان...
      حاج حنیف طاهری
 • روضه
      حاج حنیف طاهری
 • روضه | رشته عمرت زان تیر گسیخت...
      حاج حسن جوانمردی
 • روضه | دلم مثل همیشه میگدازه...
      حاج حنیف طاهری

تصاویر مراسم